Ivan Lukšíček

Je absolventem Fakulty dopravní Českého vysokého učení technického v Praze a aplikované informatiky na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně.

Ještě před dokončením studia začal pracovat jako asistent patentového zástupce Ing. Dušana Kendereški. Zpočátku se věnoval především patentovému právu, ochraně designu a rešerším v databázích průmyslových práv, ale postupně pronikl i do ostatních oblastí ochrany průmyslového vlastnictví.

V roce 2006 absolvoval dvouleté specializační studium při Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze a o rok později vykonal soubornou odbornou zkoušku z oblasti ochrany práv k výsledkům technické tvůrčí činnosti a ochrany práv na označení. V roce 2008 začal poskytovat služby jako patentový zástupce.

Od roku 2015 působí v Asociaci prostředníků a rozhodců ve věcech duševního vlastnictví a Licensing Executives Society Česká republika (LES ČR).

V současné době se zaměřuje na studium praxe zastupování před Evropským patentovým úřadem. Věnuje se také přednáškové činnosti v oblasti průmyslových práv.

Kromě Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze je oprávněn zastupovat i před Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) a také Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO), kde zastupuje klienty z komerční i akademické sféry.

ivan.luksicek@patententer.cz