Kontakt

Noví klienti
michal.jordan@patententer.cz
+420 733 788 639
ivan.luksicek@patententer.cz
+420 775 901 669

Finance
finance@patententer.cz
+420 778 052 075

Administrativa
office@patententer.cz
+420 778 052 075

Pracoviště Milada
+420 608 999 036

Naše sídlo

Koliště 1965/13a
602 00 Brno – Černá pole

Parkovat lze v podzemních garážích u Janáčkova divadla (Parking JD, adresa: Rooseveltova 711/3, 602 00 Brno-střed), kam je možné vjet z ulice Milady Horákové.

Po předchozí domluvě lze zaparkovat i ve dvoře budovy sídla společnosti PatentEnter s.r.o. Dvůr je přístupný ze třídy Kapitána Jaroše 7. Ve vjezdu do dvora se nachází vrátnice, kde je potřebné se ohlásit informací „Koliště 13a“. Ve dvoře je nutné dbát na parkování na místech vyhrazených pro společnost PatentEnter (stání 3, 4 nebo 5).

V případě zájmu rádi přijedeme k vám. 

Pracoviště Milada

Milady Horákové 2031/1
602 00 Brno – Černá pole

Fakturační údaje

PatentEnter s.r.o.

Koliště 1965/13a
602 00 Brno – Černá pole

IČ: 05793491
DIČ: CZ05793491

Společnost je vedená pod spisovou značkou
C 98087 u Krajského soudu v Brně.
Společnost je zapsaná v rejstříku Komory patentových zástupců České republiky pod registračním číslem 2521.

Informace pro spotřebitele

Mimosoudní řešení sporu:

Případné spory mezi spotřebiteli (tj. osobami nejednajícími v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) a patentovými zástupci je možno řešit v souladu s § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění dle zákona č. 378/2015 Sb. mimosoudně u orgánu pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.

Příslušným orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi patentovým zástupcem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování služeb patentového zástupce je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Cena služeb:

Služby jsou poskytovány za odměnu, přičemž patentový zástupce je oprávněn žádat od klienta předem poskytnutí přiměřené zálohy. Výše odměny se řídí smlouvou (dohodou) s klientem a podle konkrétních okolností se zpravidla sjednává buď jako časová (tzn. určená podle počtu započatých hodin nebo jiných časových jednotek potřebných k poskytnutí služby), nebo jako celková za určitou ucelenou službu. Nad rámec odměny náleží patentovému zástupci náhrada hotových výdajů a náhrada za promeškaný čas. Účtované částky se zvyšují o daň z přidané hodnoty.