Michal Jordán

Je absolventem Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií na VUT v Brně a Fakulty biomedicínského inženýrství na ČVUT v Praze.

Již při studiích pracoval ve společnosti Linet, nejdříve jako vývojář elektroniky, později jako manažer oddělení pro inovace a duševní vlastnictví. Získal tak mezinárodní zkušenosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví, řízení vývojových projektů a také v rámci vyhodnocování inovativních nápadů z pohledu možného uplatnění na trhu. I díky těmto zkušenostem klade vždy důraz na to, aby ochrana duševního vlastnictví nastoupila tam, kde to pro majitele má skutečný smysl.

Dále vystupoval jako lektor v oblasti duševního vlastnictví na různých konferencích a seminářích. Od roku 2011 např. školil v rámci projektu CzechAccelerator agentury CzechInvest mladé firmy expandující do zahraničí.

V současnosti působí také jako expert v JIC (Jihomoravském Inovačním Centru), kde koučuje technologické firmy z Jihomoravského kraje.

Michal Jordán byl vybrán nezávislou platformou IAM Patent 1000 – The World’s Leading Patent Professionals 2018 mezi osm doporučených patentových zástupců v ČR.

Jako patentový zástupce se dnes specializuje na oblast rešerší, patentovou čistotu a ochranu technických řešení. Je oprávněn k zastupování ve věcech patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů či ochranných známek před Úřadem průmyslového vlastnictví, Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) a také před Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO).

michal.jordan@patententer.cz