O nás

PatentEnter s.r.o. je společností patentových zástupců zapsanou v rejstříku Komory patentových zástupců České republiky pod registračním číslem 2521 a je v plném rozsahu oprávněna poskytovat služby patentových zástupců.

Společnost vznikla propojením aktivit patentových zástupců Ivana Lukšíčka a Michala Jordána, kteří svou spolupráci zahájili v rámci sítě Inpartners Group. Účelem tohoto propojení bylo především vytvoření specializované společnosti patentových zástupců s rozšířenou kapacitou a flexibilitou spolupracovníků a příprava podmínek pro další zlepšení kvality poskytovaných služeb.

S naším týmem pomáháme velkým i malým podnikům, start-upům i akademickým institucím chránit nové nápady. Vnímáme, že především české společnosti nutně potřebují posílit ochranu svých nápadů a zlepšit na trhu svou pozici oproti zahraniční konkurenci. Věříme, že díky zvýšenému povědomí o možnostech průmyslově právní ochrany pak nebude docházet k plýtvání dobrými nápady a sníží se riziko konfliktu s konkurencí.

Spolupracujeme i s dalšími odborníky a kancelářemi v České republice i v zahraničí, díky čemuž umíme stejný rozsah služeb zajistit prakticky po celém světě.

Jsme hrdí na úspěchy svých českých i zahraničních klientů a vždy dbáme na to, aby zvolená průmyslově právní strategie skutečně odpovídala jejich obchodním cílům.

S ohledem na složitost problematiky ochrany duševního vlastnictví neúčtujeme úvodní konzultaci ohledně námi nabízených služeb.

Nežijeme jen průmyslovými právy, ale pomáháme také u projektů Pohybové studio KLM a Sever v pohybu zaměřených na pohybový rozvoj dětí.


Naše sídlo

Pracoviště Milady Horákové