Ochranné známky

Zajistěte a udržte si nejlepší možnou právní pozici při ochraně vaší značky vůči konkurenci.

Pomůžeme vám s registrací ochranných známek jak v České Republice, na Slovensku, v Evropské unii, tak i jinde v zahraničí, a to sami nebo prostřednictvím našich zahraničních kolegů.

Nastavíme vztahy mezi vámi a autory vašeho loga tak, abyste nebyli omezeni v jeho užívání. Smluvně zajistíme převody nabytých práv nebo licence k nim.

Jen v České republice platí více než milion ochranných známek. Provedeme rešerše v databázích, abychom prověřili případná práva vaší konkurence a pomohli vám předejít sporům při registraci nebo uvedení vašeho loga na trh. V případě sporů vám pomůžeme vaše práva vymáhat.

Ochranné známky je třeba řádně užívat, jinak mohou být zrušeny. Některým zahraničním úřadům je třeba toto užívání průběžně prokazovat.

Postaráme se o to, aby platnost Vašich ochranných známek nebyla ohrožena, a na související lhůty vás včas upozorníme.

Pro více informací nás