Ostatní služby

Vymáhání práv

Díky úzké spolupráci s patentovými zástupci a advokáty v mnoha zemích pro vás můžeme sestavit tým, který vám pomůže zvítězit na všech frontách.

Úspory při průmyslově právní ochraně

Neregistrujeme průmyslová práva za každou cenu, ale snažíme se budovat rozumnou ochranu vašich práv, která bude odpovídat vašim reálným potřebám. Zejména u nákladné zahraniční průmyslově právní ochrany vám v případě zájmu pomůžeme i se zajištěním podpory z veřejných prostředků.

Validace

Zajistíme komplexní služby spojené s validací Evropských patentů v České Republice a na Slovensku.

Udržování práv

Sledujeme zákonné lhůty a zajistíme průběžné udržování všech vašich průmyslových práv v platnosti.

Audity duševního vlastnictví

Při návštěvě ve vaší společnosti vám pomůžeme nastavit pravidla a procesy pro co nejefektivnější ochranu duševního vlastnictví.

Technické překlady

Naše dlouholetá praxe a síť desítek spolupracujících překladatelů nám umožňuje dosáhnout vysoké kvality překladů z a do angličtiny, němčiny, francouzštiny a češtiny, a to v podstatě v libovolném oboru vědy a techniky. Naše překlady patentových spisů vždy prochází následnou interní kontrolou odborných termínů a právních významů.

Pro více informací nás