Průmyslové vzory

Navrhneme vhodný způsob ochrany unikátního designu vašich produktů a zajistíme registraci odpovídajících práv u nás i v zahraničí, včetně přihlášení Průmyslového vzoru Společenství k  ochraně designu na celém území Evropské Unie.

Pomůžeme nastavit správně vztahy mezi tvůrci a uživateli designů. Smluvně zajistíme převody nabytých práv nebo licence k nim.

Provedeme rešerše v databázích zapsaných průmyslových vzorů, abychom prověřili případná práva vaší konkurence a pomohli předejít sporům při registraci nebo uvedení vašeho designu na trh.

Pokud již k nějakému sporu ohledně designu dojde, budeme vaše práva vymáhat, nebo najdeme pádné argumenty na vaši obranu, případně sporné průmyslové vzory napadneme.

Pro více informací nás