Rešerše

Rešerše na patentovou čistotu

Ten, kdo uvádí výrobek na trh, nese zodpovědnost za jeho průmyslově právní nezávadnost.

Čím dříve zjistíte, že váš produkt porušuje něčí patent nebo užitný vzor, tím méně nákladů zpravidla na jeho změnu nebo například nákup licence vynaložíte. U exportních společností se taková rešerše provádí v rané fázi vývoje, tedy nejlépe již při koncepčním návrhu nového technického řešení.

Rešerše na patentovatelnost

Prověřením vynálezu před podáním přihlášky se často uspoří náklady spojené se složitým patentovým řízením, případně celkové investice na ochranu nápadu, který už měl někdo před vámi.

Rešerše pro podporu vývoje

V inovacích vyhrává ten, kdo má důležité informace nejdříve a dokáže z nich vytvořit svoji vizi.

Velká většina světových technických znalostí je obsažena v patentové literatuře, která dnes čítá přes 100 milionů dokumentů. Dnešní pokročilé nástroje k vyhledávání a strojové překlady poskytují netušenou možnost, jak získat relevantní informace o konkurenčních řešeních v daném oboru nebo dokonce návod k vyřešení konkrétního technického detailu. Většinu takto zveřejněných řešení je přitom možné volně použít.

Rešerše na ochranné známky nebo průmyslové vzory

Každý výrobek na první pohled zaujme svým vzhledem nebo názvem.

Provádíme rešerše nových označení a designů před jejich uvedením na trh nebo před jejich registrací.

Monitoring

Máte zájem být informováni o aktivitách vaší konkurence nebo novinkách ve vašem oboru?

Při průběžném sledování průmyslově právních databází je možné získat užitečné informace, díky kterým se můžete například včas bránit proti udělení patentů nebo zápisu ochranných známek, které by vás mohly omezit ve vašem podnikání. Tyto informace vás mohou také inspirovat při vývoji vlastního řešení.

Pro více informací nás