Jak se postarat o duševní vlastnictví v roce 2023

Patenty, užitné vzory, ochranné známky a průmyslové vzory představují účinný způsob, jak své know-how a značku můžete chránit proti plagiátorům. Tato průmyslová práva prokazatelně přiznávají Vaše vlastnictví danému technickému řešení, designu, logu i dalším druhům označení. Vymáhání Vašich práv je tak snazší než zdlouhavé a finančně nákladné soudní řízení v opačném případě.

Přečtěte si 4 tipy, jak mít své nápady a duševní vlastnictví v bezpečí i v roce 2023.

1. Proveďte audit duševního vlastnictví (tzv. IP Scan)

Duševní vlastnictví (IP) je hlavně ekonomickým aktivem. Můžete je prodat, licencovat nebo třeba využít pro ocenění své společnosti. Abyste měli přehled, jak s duševním vlastnictvím své společnosti co nejlépe nakládat, musíte vědět, v jakém stavu je. A nejlepším způsobem, jak to udělat, je provést jeho audit.

Auditem získáte přehled o druhu, rozsahu a efektivitě Vašeho stávajícího nehmotného majetku a jeho vhodném využití, identifikujete jeho příležitosti a rizika a také návrh strategie jeho ochrany včetně odhadu nákladů.

2. Ochraňte si logo

Dáváte si záležet na budování dobrého jména, ale své logo necháváte bez ochrany? Vystavujete se riziku, že Vaši pověst někdo poškodí např. skrze padělky. Ochranná známka stojí okolo 11 000 Kč a s ní získáváte také výhradní užívání loga nebo jiného označení, které chrání.

💡 Ochrannou známkou ochráníte také animaci, znělku, opakování vzoru nebo například barevnou kombinaci. Více o kategoriích ochranných známek.

3. Monitorujte konkurenci

V případě zápisu ochranných známek neprovádí úřady průzkum ve starších právech. Nezajistí tak, že se nikdo nepokouší o registraci podobného nebo zaměnitelného označení s tím Vaším. Díky pravidelnému monitoringu databází se můžete vůči takovému zápisu vymezit a zabránit mu.

💡 Sledováním veřejných i odborných databází můžete také odhalit nejnovější trendy oboru, najít volně dostupná technická řešení pro Váš vývoj či identifikovat vhodné partnery pro spolupráci.

4. Využijte dotačních příležitostí

Na téměř všechny aktivity v oblasti IP můžete získat velkou podporu, ať už z výzvy Inovační vouchery Ministerstva průmyslu a obchodu nebo pomocí SME fondu EUIPO (a to včetně výdajů za patentové zástupce).

Dotační výzva Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví nabízí 75% podporu na všechny služby fakturované patentovými zástupci vedoucí ke zveřejnění patentových přihlášek nebo registraci ochranných známek, průmyslových i užitných vzorů.

Využít ji můžete například na:

  • přípravu a podání přihlášky
  • rešerše, reakce na výměry, překlad
  • zastupování před úřady

Minimální výše dotace na 1 projekt je 50 000 Kč, maximální 500 000 Kč a počet žádostí na 1 žadatele není omezen.

Pokud jsou Vaše výdaje nižší, mohla by Vás zajímat příležitost od Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví, který v roce 2023 spouští třetí kolo fondu pro malé a střední podniky Ideas Powered for Business.

V jeho rámci můžete žádat až o:

  • 90 % za IP audit (namísto 900 € zaplatíte pouze 90 €)
  • 1000 € za poplatky přihlášek ochranných známek a průmyslových vzorů
  • 750 € za poplatky přihlášek patentů
  • 225 € na odrůdy rostlin

Obě dotace jsou rozdělovány podle data podání žádosti a obě Vám pomůžeme vyřídit i se související administrativou.

Chtěli byste více informací, poradit nebo vyřídit žádost o dotaci?