1

Kdo je patentový zástupce?

Přestože se patentový zástupce musí orientovat v různých legislativních úpravách souvisejících s ochranou duševního vlastnictví a je denně v kontaktu s příslušnými úřady, nedělá to z něj ani [...]

0

Slevové příležitosti 2022

Po úspěšném pilotním projektu Ideas Powered for Business SME Fund v roce 2021 navyšuje Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) finanční příspěvky pro malé a střední podniky na rok [...]