1

Kdo je patentový zástupce?

Přestože se patentový zástupce musí orientovat v různých legislativních úpravách souvisejících s ochranou duševního vlastnictví a je denně v kontaktu s příslušnými úřady, nedělá to z něj ani právníka, ani úředníka. Patentový zástupce musí: být absolventem vysoké školy, mít alespoň 3letou praxi s výkonem činnosti v oblasti průmyslových práv složit odborné [...]

2

Omezený rozsah patentové ochrany jako příležitost

Omezený rozsah patentové ochrany „Patentované řešení“ může znamenat spoustu věcí. Například může být patentováno v ČR, nebo v 50 státech. Může být patentován materiál, kterým je tvořeno, nebo jiný technický prvek či detail. Rozsah patentové ochrany má totiž trojí omezení: věcné časové teritoriální Věcný rozsah Rozsah patentové ochrany je závislý na [...]

4

Audit duševního vlastnictví (IP Scan) | Sleva 90 %

Duševní vlastnictví (intellectual property, IP) je nehmotným aktivem – je převoditelné i prodejné. Od roku 1975 do roku 2015 se podíl nehmotných aktiv v hodnotě společností zvýšil ze 17 % na 87 %. S takovým vzrůstajícím trendem roste také potřeba ochrany duševní vlastnictví společností. K tomu je ale zapotřebí mít o něm přehled a povědomí o […]

2

Důležitost duševního vlastnictví pro firmy

Rozvoj společnosti Úspěch spousty společností stojí na jejich jedinečných postupech a metodách. Toto duševní vlastnictví (IP) lze chránit průmyslovými právy jako je patent či užitný vzor. A s jejich pomocí své monopolní postavení na trhu udržovat a růst. Správná ochrana duševního vlastnictví totiž poskytuje jejímu vlastníkovi výhradní právo předmět ochrany [...]

page 1 of 3