0

Online seminář: Ochrana duševního vlastnictví při exportu

{:en}Ve spolupráci s agenturou CzechTrade jsme si pro vás připravili online seminář, který vám pomůže zorientovat se v problematice ochrany konow-how s využítím práv plynoucích z patentů, užitných vzorů, ochranných známek či průmyslových vzorů. Online seminář se uskuteční 31.3.2021 od 14:00 do 15:30 a bude ZDARMA pro všechny přihlášené. Přednášet bude [...]

0

IP Scan – Audit duševního vlastnictví

Služba IP Scan je skvělá příležitost pro malé a střední podniky dozvědět se více o svých možnostech na poli práv duševního vlastnictví. Jedná se v podstatě o základní IP audit za jednotnou cenu 900 EUR. Letos vypsal Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví akci, díky které můžete na tuto službu snadno získat slevu 75 %, zaplatíte […]

0

Sleva 50 % na poplatky u přihlášek ochranných známek a průmyslových vzorů v Evropě

{:en} V souvislosti se zvýšenou ekonomickou zátěží během pandemie Covid-19 mohou od 11. 1. 2021 podnikatelé získat od Úřadu Evropské Unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) administrativně nenáročnou slevu na poplatky za podání přihlášek ochranných známek a průmyslových vzorů až do výše 1500 EUR. Slevu 50 % lze získat ze základních přihlašovacích poplatků [...]

0

LOGO – práva duševního vlastnictví

Podnikáte nebo začínáte podnikat a svému byznysu jste dali nebo mu chcete dát „tvář“ v podobě firemního loga? Mít dobré logo je obzvláště v některých oblastech obchodu naprosto nezbytné pro získání pozornosti zákazníků a budování značky. Málokdo si ale takové logo dokáže sám navrhnout, a proto se většina z nás obrací na odborníky. Je ale takto získané logo [...]

0

K čemu je dobrý utajovaný vynález?

Patentový zákon skýtá původcům jednu nepříliš známou, ale zato na první pohled lákavou možnost, jak si ochránit svůj vynález patentem, ale zároveň jej před světem utajit. Zní to přitažlivě, ale pro někoho, kdo má základní povědomí o tom, jak patentová ochrana funguje, také velmi překvapivě. Vždyť základním smyslem patentu je, že původce vynálezu do [...]

0

Obchodní firma vs. Ochranná známka

Při zakládání obchodní společnosti před sebou mají zakladatelé mimo jiné také velmi obtížný úkol – vymyslet název společnosti. Jejich snahou je, aby byl název chytlavý, snadno zapamatovatelný a často také aby rovnou zákazníky informoval o tom, co je předmětem podnikání společnosti. Jméno společnosti, pod kterým je zapsána do obchodního rejstříku a pod kterým [...]

0

Kdy patentovat a kdy ne?

Protože víme, že jde o rozhodnutí, zda se pustit do relativně rizikové investice, přinášíme vám soubor otázek, které je při rozhodování třeba zvážit: Technické hledisko Bude řešení funkční, a jak velké technické výhody přinese? Existují technické alternativy k tomuto řešení? Posoudí se, jak nevýhodné pro konkurenci je použití těchto alternativ (konkrétně [...]

0

Kanada, Brazílie a Malajsie vstupují do Madridského systému mezinárodního přihlašování ochranných známek

Madridský systém mezinárodního přihlašování ochranných známek je ekonomicky výhodným řešením ochrany obchodních označení v celosvětovém měřítku. Jedná se o systém založený na Madridské dohodě a Protokolu k ní, který umožňuje podáním jedné mezinárodní přihlášky a zaplacením jedné sady poplatků zažádat o ochranu ve více než 100 zemích světa, které jsou [...]

0

Brexit a práva průmyslového vlastnictví

Brexit se dotýká celé řady oblastí, průmyslová práva nevyjímaje. Spojené království opustilo 31. 1. 2020 Evropskou unii, ale do 31. 12. 2020 potrvá tzv. přechodné období, kdy Spojené království čekají dlouhá jednání o budoucích vztazích. Jak přesně Brexit zasáhne do oblasti průmyslové ochrany? Akt vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního [...]