Omezený rozsah patentové ochrany jako příležitost

Omezený rozsah patentové ochrany „Patentované řešení“ může znamenat spoustu věcí. Například může být patentováno v ČR, nebo v 50 státech. Může být patentován materiál, kterým je tvořeno, nebo [...]

Audit duševního vlastnictví (IP Scan) | Sleva 90 %

Duševní vlastnictví (intellectual property, IP) je nehmotným aktivem – je převoditelné i prodejné. Od roku 1975 do roku 2015 se podíl nehmotných aktiv v hodnotě společností zvýšil ze 17 % na 87 [...]

Důležitost duševního vlastnictví pro firmy

Rozvoj společnosti Úspěch spousty společností stojí na jejich jedinečných postupech a metodách. Toto duševní vlastnictví (IP) lze chránit průmyslovými právy jako je patent či užitný vzor. A [...]

Rešerše v patentových databázích + video

Většina technických znalostí je obsažena výlučně v patentové literatuře, která dnes čítá přes 140 milionů dokumentů. Velkou část takto zveřejněných řešení je přitom možné volně použít. Rešerše v [...]

page 1 of 3