0

Brexit a práva průmyslového vlastnictví

Brexit se dotýká celé řady oblastí, práv průmyslového vlastnictví nevyjímaje. Spojené království opustilo 31. 1. 2020 Evropskou unii, ale do 31. 12. 2020 potrvá tzv. přechodné období, kdy Spojené [...]