Articles

All of our articles are available only in Czech.

If you have any questions concerning intellectual property, feel free to give us a call so that we can assist you.
Thank you for understanding.

Kdo je patentový zástupce?

Přestože se patentový zástupce musí orientovat v různých legislativních úpravách souvisejících s ochranou duševního vlastnictví a je denně v kontaktu s příslušnými úřady, nedělá to z něj ani [...]

Jak neporušit cizí patent?

V různých koutech světa probíhá výzkum a vývoj podobných nebo dokonce úplně stejných věcí. Proto pokud pracujete sami na vlastních originálních nápadech, často můžete vymyslet věci, které jiní už [...]

page 1 of 3
Aktuality
Eventy
Ochranné známky
Patenty