Articles

All of our articles are available only in Czech.

If you have any questions concerning intellectual property, feel free to give us a call so that we can assist you.
Thank you for understanding.

Kdo je patentový zástupce?

Přestože se patentový zástupce musí orientovat v různých legislativních úpravách souvisejících s ochranou duševního vlastnictví a je denně v kontaktu s příslušnými úřady, nedělá to z něj ani [...]

page 1 of 3