Dotace na služby patentových zástupců

Dotace na služby patentových zástupců

Díky dotační výzvě Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví – výzva I můžete získat zpět až 75 % prostředků za služby patentových zástupců. Uplatnit ji můžete na všechny výdaje, které souvisí se zveřejněním přihlášky vynálezu (patentu) nebo registrací ochranné známky, průmyslového vzoru či užitného vzoru. (akt. 19.1.2023)

Dotace se vztahuje například na:

 • poskytování odborné pomoci, poradenství, zastupování před úřady v ČR i zahraničí
 • příprava přihlášky patentu, ochranné známky, užitného nebo průmyslového vzoru
 • reakce na výměr, rešerše, překlady
 • správní poplatky hrazené příslušným úřadům, pokud jsou fakturovány zástupcem

Způsobilé výdaje

Dotaci lze uplatnit na služby fakturované patentovými zástupci, které nastaly od 1.1.2021. Služby musí být spojené s konkrétní přihláškou nebo přihláškami.

Výše podpory: 50 000 – 500 000 Kč na 1 projekt
Míra podpory: 75 %
Poskytovatel dotace: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (více o výzvě)

K proplacení dotace dochází až zpětně po úspěšném ukončení projektu. Tím je v případě patentu zveřejnění patentové přihlášky, u ostatních práv jejich registrace. Pokud v žádosti zahrnujete více přihlášek, k ukončení projektu dochází po zveřejnění/registraci poslední.

Kdo může žádat o dotaci?

 • malý nebo střední podnik (SME)
 • organizace pro výzkum a šíření znalostí
 • fyzická osoba podnikající v ČR (IČO)

Kdo splňuje definici SME? Podniky s <250 zaměstnanci, obratem ≤ 50 milionů EUR, nebo bilanční sumou roční rozvahy ≤ 43 milionů EUR.

Podmínky dotace:

 • fyzická realizace projektu musí být v ČR mimo NUTS2 Praha
 • dotace probíhá v režimu de minimis (max. podpora žadatele za poslední 3 účetní období nesmí přesáhnout 200 tis. EUR)
 • žadatel má zveřejněny účetní závěrky za poslední 2 účetní období
 • žadatel má uvedeného skutečného majitele v Evidenci skutečných majitelů
 • uvedená činnost v rejstříku (dle CZ-NACE) koresponduje s projektem

Co potřebujete při žádání o dotaci:

 • potvrzení o podání přihlášky od příslušného úřadu
 • smlouvu s patentovým zástupcem
 • potvrzení o vedení účtu
 • v případě, že si dotaci nevyřizujete sami, tak také plnou moc

Chtěli byste více informací, poradit nebo vyřídit žádost o dotaci?

patentoví zástupci řeší dotace

Dotace na úřední poplatky

Také v roce 2023 mohou malé a střední podniky v rámci Ideas Powered for Business SME Fund získat zpět prostředky za správní poplatky. Maximální podpora na podnik je navýšena na 2 560 EUR.

Jak velké dotace můžete využít?

 • 90 % na poradenství a audit duševního vlastnictví (IP Scan) – finální cena 90 EUR namísto 900 EUR
 • 1 000 EUR na poplatky za přihlášky ochranných známek a průmyslových vzorů (75 % u národních a evropských přihlášek, 50 % u mezinárodních)
 • 750 EUR na národní patentové přihlášky

Jen v roce 2022 jsme díky stejnému programu pomohli desítkám našich klientů ušetřit přes 2 500 000 Kč.

Dotace se vztahují:

 • na malé a střední podniky (SME): < 250 zaměstnanců, obrat < nebo = 50 milionů €,  bilanční suma roční rozvahy < nebo = 43 milionům €
 • i pro neplátce DPH, pokud mají IČO
 • na žádosti mezi 23.1.-15.12.2023

Prostředky z SME Fund jsou vypláceny zpětně a je třeba počítat s navýšením ceny o DPH.

Co je pro Vás vhodné?

1. Nevíte, v jakém stavu se nachází duševní vlastnictví (IP) Vaší společnosti?

Proveďte audit IP (tzv. IP Scan). Získáte přehled o Vašem IP a zjistíte, která práva by se Vám vyplatila registrovat. Mimo to je IP Scan možností k odhalení příležitostí a rizik Vašeho duševního vlastnictví.

2. Chcete ochránit svou značku před plagiátorstvím?

S ochranou svého brandu začnete tím, že si ochráníte název své společnosti. Pomůže Vám ochranná známka, kterou získáte výhradní postavení na trhu a právo chráněné označení užívat. Ochrannou známkou můžete chránit i další označení, která tvoří Vaši značku jedinečnou a zapamatovatelnou, např. logo, barva, claim, zvuk i animace.

Na poplatky za přihlášky ochranných známek se vztahuje SME Fund, který Vám ke známce bezplatně vyřídíme.

3. Potřebujete zvýšit hodnotu svého projektu?

Pomocí správně chráněného duševního vlastnictví můžete ze svých nápadů a projektů udělat obchodovatelný majetek. Pomoci Vám mohou práva průmyslového vlastnictví – ochranné známky, patenty a průmyslové vzory. Pokud chcete mít jistotu o efektivitě a smysluplnosti zvolených práv, neváhejte se na nás obrátit. Úvodní konzultace poskytujeme zdarma.

4. Máte přehled o svém duševním vlastnictví a identifikovali jste strategické trhy?

Ochraňte si je na těchto trzích pomocí průmyslových práv a využijte možnosti získat své investice zpět. Přihlášky patentů nebo užitných vzorů uplatníte v rámci výzvy Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví – výzva I, kde zpátky můžete získat až 75 % v rozsahu 50 tis. – 500 tis. Kč.

U přihlášek ochranných známek nebo průmyslových vzorů (na úrovni ČR nebo EU) je zase vhodnější využít SME Fund. Jejich výdaje samostatně nedosahují na minimální hranici podpory Inovačních voucherů. V některých případech je však možné zahrnout ochrannou známku a patent do dotace pod společný projekt. Záleží však na individuálním případu, který s Vámi rádi probereme.

5. Přemýšlíte o expanzi do zahraničí a přilákání investorů?

V takovém případě je potřeba, abyste měli o svém duševním vlastnictví skvělý přehled a znali jeho potenciál i do budoucna. Snadným a finančně dostupným řešením je poradenství duševního vlastnictví zahrnuté v tzv. IP Scanu, díky kterému identifikujete příležitosti i rizika v oblasti IP.

Přestože v České republice se ochraně duševního vlastnictví ještě pořád nepřikládá dostatečná důležitost, v zahraničí je tomu jinak. Investor Jag Singh sepsal pro WIPO magazine 5 obvyklých chyb, kterých se start-upy v souvislosti s IP dopouští.

6. Máte vlastní R&D a IP specialisty?

O tom, jestli je Vaše ochrana duševního vlastnictví efektivní, se můžete přesvědčit nezávislým auditem. Služba IP Scan, na kterou se vztahuje 90% příspěvek, je garantována Úřadem průmyslového vlastnictví ČR a poskytována pouze akreditovanými společnostmi. S využitím podpory na IP Scanu ušetříte 810 EUR, takže za výslednou částku 90 EUR můžete získat nezávislý pohled jiného profesionála na účinnost Vašich práv v rozsahu cca 8 hodin.