Dotace na služby patentových zástupců

Díky dotační výzvě Inovační vouchery můžete získat zpět až 75 % prostředků za služby patentových zástupců. Uplatnit ji můžete na všechny výdaje, které souvisí se zveřejněním přihlášky vynálezu (patentu), nebo registrací ochranné známky, průmyslového vzoru či užitného vzoru.

Dotace se vztahuje například na:

 • poskytování odborné pomoci, poradenství, zastupování před úřady v ČR i zahraničí
 • příprava přihlášky
 • reakce na výměr, rešerše, překlady
 • správní poplatky hrazené příslušným úřadům, pokud jsou fakturovány zástupcem

Poskytovatel dotace: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Název výzvy: Inovační vouchery: Ochrana práv průmyslového vlastnictví
Způsobilé výdaje: služby fakturované patentovými zástupci od 1.1.2021
Výše podpory: 50 tis. – 500 tis. Kč na 1 projekt
Míra podpory: 75 %

Žadatel:

 • má IČO nebo je MSP (<250 zaměstnanců, obrat ≤ 50 milionů €, bilanční suma roční rozvahy ≤ 43 milionů €)
 • nepřekračuje de minimis (nečerpal >200 tis. € za poslední 3 účetní období)
Další specifika:
 • 1 žadatel může podat více žádostí na více projektů
 • 1 projekt = 1 technické řešení / 1 výrobek / 1 vynález
 • nelze žádat o více dotací na stejný výdaj
 • fyzická realizace projektu musí být v ČR mimo NUTS2 Praha
 • nejzazší datum zveřejnění nebo registrace je 31.8.2025

Co potřebujete při žádání o dotaci:

 • potvrzení o přijetí přihlášky od příslušného úřadu
 • smlouvu s patentovým zástupcem
 • mít uvedeného skutečného majitele v Evidenci skutečných majitelů
 • mít zveřejněny účetní uzávěrky za poslední 2 účetní období

Chtěli byste více informací, poradit nebo vyřídit žádost o dotaci?