IP Scan – Audit duševního vlastnictví

Služba IP Scan je skvělá příležitost pro malé a střední podniky dozvědět se více o svých možnostech na poli práv duševního vlastnictví.

Jedná se v podstatě o základní IP audit za jednotnou cenu 900 EUR. Letos vypsal Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví akci, díky které můžete na tuto službu snadno získat slevu 75 %, zaplatíte tedy pouze 225 EUR.

Je poskytován pouze akreditovanými profesionály podle stanoveného postupu a garantovaný Úřadem průmyslového vlastnictví. Společnost PatentEnter je jedním z poskytovatelů, ze kterých si zájemci o IP Scan mohou vybírat.

Služba probíhá tak, že:

  • zkontaktujeme se s Vámi a probereme Vaše potřeby a očekávání, podepíšeme mlčenlivost
  • analyzujeme veřejně dostupné relevantní informace z veřejných databází či internetu
  • povedeme s Vámi rozhovor, na základě kterého si uděláme komplexní obrázek o stavu vašeho IP a jeho možných vylepšeních
  • vypracujeme pro Vás závěrečnou zprávu, kterou Vám následně odprezentujeme, včetně společné diskuze
  • můžete si vybrat, zda preferujete online nebo osobní form

Výsledkem služby IP Scan je, že za minimální náklady získáte přehled o:

  • tom, jak v souvislosti s IP nastavit vztahy uvnitř společnosti, zejména se zaměstnanci
  • druhu, rozsahu a efektivitě Vašeho stávajícího nehmotného majetku a jeho hospodářského využití
  • nákladech na registraci a na udržování ochrany
  • zda riskujete porušení práv třetích osob, a jaká z toho plynou rizika
  • tom, která práva by se Vám vyplatila registrovat a jakou zvolit další strategii do budoucn

V rámci stejného programu také můžete získat slevu 50 % na poplatcích za přihlášky ochranných známek (chrání například označení, názvy, loga a podobně) a přihlášky průmyslových vzorů (chrání design výrobků). Pro představu základní poplatek za přihlášku ochranné známky EU je 850 EUR a průmyslového vzoru EU 350 EUR.

Obě tyto služby (IP Scan a sleva na poplatky) se dají velice dobře zkombinovat, když na základě IP Scanu zjistíte, které známky či vzory zaregistrovat.

V případě zájmu či jakýchkoli dotazů se na nás obraťte.

Kontaktní osoba pro službu IP Scan:

Michal Jordán, m: +420 733 788 639 | michal.jordan@patententer.cz