Audit duševního vlastnictví (IP Scan) | Sleva 75 % od EU

Služba IP (Intellectual Property) Scan je skvělou příležitostí pro malé a střední podniky dozvědět se více o svých možnostech na poli práv duševního vlastnictví.

Jedná se v podstatě o základní IP audit za jednotnou cenu 900 EUR. Letos vypsal Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví akci, díky které můžete na tuto službu snadno získat slevu 75 %, zaplatíte tedy 225 EUR. V říjnu je poslední možnost o slevu zažádat.

Je poskytován pouze akreditovanými profesionály podle stanoveného postupu a garantovaný Úřadem průmyslového vlastnictví. Společnost PatentEnter je jedním z mála poskytovatelů, ze kterých si zájemci o IP Scan v ČR mohou vybírat.

Služba probíhá tak, že:

  • vyplníte dotazník o IP Vaší společnosti,
  • na schůzce s Vámi probereme Vaše potřeby a očekávání, Vaše stávající IP a možnosti Vaší společnosti,
  • zanalyzujeme dostupné relevantní informace z veřejných databází, internetu a materiály, které dodáte (vzory pracovních smluv, vnitřní předpisy, smlouvy s externími vývojáři, smlouvy o mlčenlivosti, atd.),
  • výstupem bude komplexní zpráva o stavu Vašeho IP s doporučeními na zlepšení a následná diskuze.

Za minimální náklady tak pomocí IP Scanu získáte přehled o:

  • tom, jak v souvislosti s IP nastavit vztahy uvnitř společnosti, zejména se zaměstnanci
  • druhu, rozsahu a efektivitě Vašeho stávajícího nehmotného majetku a jeho hospodářského využití
  • nákladech na registraci a na udržování ochrany
  • tom, zda riskujete porušení práv třetích osob a jaká z toho plynou rizika
  • tom, která práva by se Vám vyplatila registrovat a jakou zvolit další strategii do budoucna

V rámci stejného programu také můžete získat slevu 50 % na poplatcích za přihlášky ochranných známek (chrání například označení, názvy, loga a podobně) a přihlášky průmyslových vzorů (chrání design výrobků). Pro představu bez slevy je základní poplatek za přihlášku ochranné známky EU 850 EUR a průmyslového vzoru EU 350 EUR.

V případě zájmu či jakýchkoli dotazů se na nás obraťte.

Kontaktní osoba pro službu IP Scan:

Libor Lanč, m: +420 778 702 287 | libor.lanc@patententer.cz