Kdy patentovat a kdy ne?

Protože víme, že jde o rozhodnutí, zda se pustit do relativně rizikové investice, přinášíme vám soubor otázek, které je při rozhodování třeba zvážit:

Technické hledisko

 • Bude řešení funkční, a jak velké technické výhody přinese?

 • Existují technické alternativy k tomuto řešení? Posoudí se, jak nevýhodné pro konkurenci je použití těchto alternativ (konkrétně především hledisko ceny a uživatelské spokojenosti s alternativou)

 • Jak dlouhá je odhadovaná životnost technického řešení?

 • Jak nákladný bude vývoj tohoto řešení?

Výrobní hledisko

 • Jak nákladná bude výroba tohoto řešení?

 • Bude výroba zajištěna u třetích stran?

Průmyslově právní hledisko

 • Řešení nesmí být v kolizi s patenty ostatních (nemáme-li licenci)

 • Řešení musí být nové

 • Jaká je úroveň vynálezecké činnosti?

 • Jak širokého rozsahu ochrany je možné dosáhnout?

 • Jaká je šance, že samotná existence patentu odradí konkurenci?

 • Dojde zveřejněním patentu k vyzrazení know-how, které by jinak bylo možné uchovat v tajnosti?

 • Jak vysoká je schopnost zjistit, že patent někdo poruší?

Obchodní hledisko

 • Jak velký trh pro toto řešení existuje?

 • Jak vysoké zisky může řešení generovat?

 • Jak vysoká je možnost, že na toto řešení budou udělovány licence? Jak vysoké zisky z nich lze očekávat?

Dobře se rozhodnout tedy není triviální. To bychom dále měli zvažovat také různé postupy v čase, pokrytí teritorií a samozřejmě nákladovou stránku ochrany. Zmíníme-li patenty, užitné vzory, ochranné známky a průmyslové vzory, možností a forem ochrany duševního vlastnictví je také velké množství. Pro rychlé zorientování a pochopení toho nejdůležitějšího doporučujeme zhlédnutí našich videí.

Potřebujete-li další informace či radu, zavolejte a poradíme vám.