Nastavení IP procesů a pravidel

Dotační prostředky na IP Scan v rámci SME Fund jsou pro rok 2022 vyčerpány. Další příležitosti budou v roce 2023.

Aktuálně Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví nabízí v souvislosti s pandemií COVID-19 dotaci 90% na službu IP Scan, jejíž cena je jednotně stanovena na 900 EUR (s dotací tedy zaplatíte jen 90 EUR).

Služba IP Scan, jíž je naše společnost akreditovaným poskytovatelem, je základní průmyslově právní audit poskytovaný IP profesionály podle předem stanovených pravidel a garantovaný Úřadem průmyslového vlastnictví.

PROČ?

 • Zvýšení hodnoty společnosti efektivní správou nehmotných statků.
 • Nehmotný majetek dnes tvoří průměrně 80 % hodnoty společnosti, z čehož tvoří velkou část duševní vlastnictví (IP).
 • Využití příležitostí, které ochrana vlastního IP nabízí.
 • Zamezení rizikům spojeným s oblastí IP, ať už jde o konkurenci, nebo třeba zaměstnance.
 • Rozhodování managementu podloženo relevantními informacemi.

Jaký je POSTUP?

 1. Provedení rozhovorů s relevantními pracovníky napříč společností a vyplnění úvodního dotazníku k zodpovězení vstupních otázek.
 2. Prostudování informačních podkladů společnosti (směrnice, zapsaná práva, relevantní smlouvy,…).
 3. Analýza shromážděných informací a další konzultace s pracovníky.
 4. Vypracování závěrečné zprávy, její prezentace a dohoda na závěrech s relevantními osobami včetně managementu.
 5. V případě zájmu se provede školení relevantních oddělení o vybraných závěrech auditu a nejlepší praxi v oblasti IP.
paragraf

Hlavní PŘÍNOSY

 • Nastavení procesů dle aktuálních best practice zajišťujících:
  • soulad IP strategie s obchodní strategií společnosti
  • jasné rozdělení kompetencí a zodpovědnosti
  • přechod práva ze zaměstnance na zaměstnavatele
  • eliminaci rizik spojených s právy třetích stran
  • včasné zachycení, přihlášení a udržování vlastního IP
  • udržování informovanosti o vlastním IP společnosti
  • efektivní řízení vynaložených nákladů
 • Zajištění dostatečného povědomí u relevantních pracovníků.
 • Prověření stávajících smluv a nastavení pravidel pro tvorbu nových s relevancí k oblasti IP.
 • Dle individulních potřeb klienta může jít především o oblasti vývoje a ochrany technických řešení, designu výrobků a ochranu značky, to vše s přesahem do obchodního tajemství a autorských práv.

CENA

Naše odměna za nastavení IP procesů a pravidel je závislá na rozsahu dohodnutých aktivit při úvodní schůzce, proto nás pozvěte na bezplatnou konzultaci na jejímž základě Vám zpracujeme nabídku.