Slevové příležitosti 2022

Po úspěšném pilotním projektu Ideas Powered for Business SME Fund v roce 2021 navyšuje Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) finanční příspěvky pro malé a střední podniky na rok 2022. Na úkonech spojených s ochranou duševního vlastnictví tak můžete letos ušetřit až 2 250 €.

Jaké příspěvky či slevy můžete využít?

  • 90% příspěvek na poradenství a audit duševního vlastnictví (IP Scan) – zaplatíte pouze 90 €
  • 75% sleva na ochranné známky a průmyslové vzory registrované v EU
  • 50% sleva na mezinárodní ochranné známky a průmyslové vzory
  • 50% sleva na národní patentové přihlášky

Jednotlivé slevy můžete kombinovat, ale jsou omezeny maximální velikostí příspěvku.

Na národní přihlášky patentů můžete získat nejvýše 750 €, na vše ostatní nejvýše 1 500 € celkem.

Ochrana duševního vlastnictví: tabulka s přehledem slevových příležitostí v roce 2022: na poradenství a audit duševního vlastnictví společně s národními i mezinárodními přihláškami ochranných známek a průmyslových vzorů lze získat příspěvek až 1500 EUR, dalších 750 EUR můžete získat na národní patentové přihlášky.

Příspěvky se vztahují:

  • na malé a střední podniky (SME): < 250 zaměstnanců, obrat < nebo = 50 milionů €,  bilanční suma roční rozvahy < nebo = 43 milionům €
  • i pro neplátce DPH, pokud mají IČO
  • na žádosti mezi 10.1.-16.12.2022

Co je pro Vás vhodné?

1. Nevíte, v jakém stavu se nachází duševní vlastnictví (IP) Vaší společnosti?

Proveďte audit IP (tzv. IP Scan). Získáte přehled o Vašem IP a zjistíte, která práva by se Vám vyplatila registrovat. Mimo to je IP Scan možností k odhalení příležitostí a rizik Vašeho duševního vlastnictví.

2. Chcete ochránit svou značku před plagiátorstvím?

S ochranou svého brandu začnete tím, že si ochráníte název své společnosti. Pomůže Vám ochranná známka, kterou získáte výhradní postavení na trhu a právo chráněné označení užívat. Ochrannou známkou můžete chránit i další označení, která tvoří Vaši značku jedinečnou a zapamatovatelnou, např. logo, barva, claim, zvuk i animace.

3. Potřebujete zvýšit hodnotu svého projektu?

Pomocí správně chráněného duševního vlastnictví můžete ze svých nápadů a projektů udělat obchodovatelný majetek. Pomoci Vám mohou práva průmyslového vlastnictví – ochranné známky, patenty a průmyslové vzory. Pokud chcete mít jistotu o efektivitě a smysluplnosti zvolených práv, vyhledejte specialistu.

4. Máte přehled o svém duševním vlastnictví a identifikovali jste strategické trhy?

O tom, jestli je Vaše ochrana duševního vlastnictví efektivní, se můžete přesvědčit nezávislým auditem. Služba IP Scan, na kterou se vztahuje 90% příspěvek, je garantována Úřadem průmyslového vlastnictví ČR a poskytována pouze akreditovanými společnostmi. Za malý poplatek 90 € tedy můžete získat nezávislý pohled jiného profesionála na účinnost Vašich práv.

5. Přemýšlíte o expanzi do zahraničí a přilákání investorů?

V takovém případě je potřeba, abyste měli o svém duševním vlastnictví skvělý přehled a znali jeho potenciál i do budoucna. Snadným a finančně dostupným řešením je poradenství duševního vlastnictví zahrnuté v tzv. IP Scanu, díky kterému identifikujete příležitosti i rizika v oblasti IP. Přestože v České republice se ochraně duševního vlastnictví ještě pořád nepřikládá dostatečná důležitost, v zahraničí je tomu jinak. Pokud by Vás to zajímalo více, tak investor Jag Singh sepsal pro WIPO magazine 5 obvyklých chyb, kterých se start-upy v souvislosti s IP dopouští.

Kdybyste měli jakékoli dotazy, neváhejte nám napsat e-mail nebo nám zavolejte na +420 775 901 669.

Bezplatně Vám žádosti o příspěvky vyřídíme a jsme i akreditovanou společností na audit a poradenství duševního vlastnictví (IP Scan).

S nastavováním ochrany IP ve firmách máme dlouholeté zkušenosti a v roce 2021 jsme díky stejnému programu pomohli desítkám společností celkem ušetřit více než 1 000 000 Kč.