Dotace EUIPO v roce 2022

SBĚR ŽÁDOSTÍ O TUTO DOTAČNÍ PODPORU BYL UKONČEN. Další příležitosti budou v roce 2023.
Pokud jsou Vaše výdaje na průmyslová práva vyšší než 60 000 Kč, mohly by Vás zajímat dotace na všechny služby patentových zástupců.

Po úspěšném pilotním projektu Ideas Powered for Business SME Fund v roce 2021 navyšuje Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) dotace pro malé a střední podniky na rok 2022. Na úkonech spojených s ochranou duševního vlastnictví tak můžete letos ušetřit až 2 250 €.

Jaké dotace můžete využít?

  • 90% příspěvek na poradenství a audit duševního vlastnictví (IP Scan) – zaplatíte pouze 90 €
  • 75% sleva na ochranné známky a průmyslové vzory registrované v EU
  • 50% sleva na mezinárodní ochranné známky a průmyslové vzory
  • 50% sleva na národní patentové přihlášky

Jednotlivé slevy můžete kombinovat, ale jsou omezeny maximální velikostí příspěvku.

Na národní přihlášky patentů můžete získat dotaci nejvýše 750 €, na vše ostatní nejvýše 1 500 € celkem.

Ochrana duševního vlastnictví: tabulka s přehledem slevových příležitostí v roce 2022: na poradenství a audit duševního vlastnictví společně s národními i mezinárodními přihláškami ochranných známek a průmyslových vzorů lze získat příspěvek až 1500 EUR, dalších 750 EUR můžete získat na národní patentové přihlášky.

Dotace se vztahují:

  • na malé a střední podniky (SME): < 250 zaměstnanců, obrat < nebo = 50 milionů €,  bilanční suma roční rozvahy < nebo = 43 milionům €
  • i pro neplátce DPH, pokud mají IČO

Co je pro Vás vhodné?

1. Nevíte, v jakém stavu se nachází duševní vlastnictví (IP) Vaší společnosti?

Proveďte audit IP (tzv. IP Scan). Získáte přehled o Vašem IP a zjistíte, která práva by se Vám vyplatila registrovat. Mimo to je IP Scan možností k odhalení příležitostí a rizik Vašeho duševního vlastnictví.

2. Chcete ochránit svou značku před plagiátorstvím?

S ochranou svého brandu začnete tím, že si ochráníte název své společnosti. Pomůže Vám ochranná známka, kterou získáte výhradní postavení na trhu a právo chráněné označení užívat. Ochrannou známkou můžete chránit i další označení, která tvoří Vaši značku jedinečnou a zapamatovatelnou, např. logo, barva, claim, zvuk i animace.

3. Potřebujete zvýšit hodnotu svého projektu?

Pomocí správně chráněného duševního vlastnictví můžete ze svých nápadů a projektů udělat obchodovatelný majetek. Pomoci Vám mohou práva průmyslového vlastnictví – ochranné známky, patenty a průmyslové vzory. Pokud chcete mít jistotu o efektivitě a smysluplnosti zvolených práv, vyhledejte specialistu.

4. Máte přehled o svém duševním vlastnictví a identifikovali jste strategické trhy?

O tom, jestli je Vaše ochrana duševního vlastnictví efektivní, se můžete přesvědčit nezávislým auditem. Služba IP Scan, na kterou se vztahuje 90% příspěvek, je garantována Úřadem průmyslového vlastnictví ČR a poskytována pouze akreditovanými společnostmi. Za malý poplatek 90 € tedy můžete získat nezávislý pohled jiného profesionála na účinnost Vašich práv.

5. Přemýšlíte o expanzi do zahraničí a přilákání investorů?

V takovém případě je potřeba, abyste měli o svém duševním vlastnictví skvělý přehled a znali jeho potenciál i do budoucna. Snadným a finančně dostupným řešením je poradenství duševního vlastnictví zahrnuté v tzv. IP Scanu, díky kterému identifikujete příležitosti i rizika v oblasti IP. Přestože v České republice se ochraně duševního vlastnictví ještě pořád nepřikládá dostatečná důležitost, v zahraničí je tomu jinak. Pokud by Vás to zajímalo více, tak investor Jag Singh sepsal pro WIPO magazine 5 obvyklých chyb, kterých se start-upy v souvislosti s IP dopouští.

Sběr žádostí o dotace v rámci SME Fund byl pro rok 2022 ukončen. Další příležitosti budou v roce 2023.


Chcete o nich být informováni mezi prvními? Zanechte nám na sebe kontakt.

    Přečtěte si, jak Vaše údaje zpracováváme.