Kolik stojí ochranná známka?

Ochranná známka Vám zajišťuje ochranu před plagiátory a je také účinným prostředkem pro zpeněžení Vašeho duševního vlastnictví. Ochráníte s ní svá loga, slogany, názvy produktů, barvy, znělku nebo například charakteristickou animaci.

Poplatky za ochrannou známku jsou odvozené od rozsahu ochrany, který poskytuje. Ten závisí na:

  • seznamu výrobků a služeb,
  • území, pro které je platná,
  • době, po kterou je platná (standardně 10 let, při každém dalším obnovení je třeba zaplatit další poplatek).

Pokud chcete, aby ochranná známka zajišťovala Vaší značce co nejlepší ochranu, je vhodné obrátit se na patentového zástupce. V některých případech (např. při zahraničním zápisu známky) dokonce služeb zástupce využít musíte. I jeho finanční odměna se společně s poplatky úřadu pak odrazí ve výsledné ceně ochranné známky.

Kolik stojí ochranná známka ČR?


Poplatky za podání ochranné známky v ČR začínají na 5 000 Kč v případě individuální ochranné známky do 3 tříd (tzn. kategorií) výrobků nebo služeb, za každou další třídu pak zaplatíte 500 Kč.

Před podáním přihlášky doporučujeme věnovat čas důkladné rešerši, která prověří, že Vaše označení (které chcete ochrannou známkou chránit) není v kolizi a nezasahuje do práv jiných ochranných známek. Úřad průmyslového vlastnictví totiž tuto rešerši neprovádí a Vy byste mohli čelit sporu nebo nucenému rebrandingu.

K poplatkům je třeba připočítat také odměnu patentového zástupce, v našem případě 5 500 Kč bez DPH za individuální ochrannou známku ČR do 3 tříd.

V roce 2022 můžete získat dotaci až 1500 EUR na poplatky za přihlášky ochranných známek.

Jaké jsou poplatky za ochrannou známku v zahraničí?


Při ochranné známce nezapomeňte zohlednit i Vaše plány do budoucna. Odpovězte si na otázky:

  • Plánuji expanzi?
  • V jakých zemích je má konkurence?
  • O které trhy nechci přijít?

Jestli plánujete expanzi do více států, vyplatí se Vám zohlednit to už při podávání přihlášky ochranné známky. Můžete tím ušetřit jak na poplatcích, tak na administrativě se správou známek spojenou.

O ochrannou známku můžete žádat v jednotlivých státech samostatně, kde v každém státě podáte vlastní národní přihlášku. Tato cesta je vhodná, pokud neuvažujete ochranu ve více zemích než 2. Každá přihláška je totiž spojena s vlastní administrativou, lhůtami i poplatky.

Ochranná známka EU

V zemích Evropy je možné využít ochrannou známku EU, díky které získáte ochranu ve všech zemích Evropské unie. Poplatky za její podání začínají na 850 EUR (cca 21 000 Kč)
pro 1 třídu. U ochranné známky EU existuje ale mnohem vyšší riziko, že známka, kterou přihlašujete, bude v kolizi s jinou zapsanou známkou. Zohledňuje se totiž území celé Evropské unie. Rešerše je v tomto případě naprosto zásadním předpokladem k efektivní ochraně.

Mezinárodní zápis

Mimo EU pak můžete využít žádost o mezinárodní zápis, díky kterému můžete pomocí
1 přihlášky a 1 poplatku žádat o ochranu ve více zemích. Tento mezinárodní zápis se vztahuje na více než 100 členských zemí Madridské dohody a jejího Protokolu. Poplatky začínají na 653 CHF (cca 16 000 Kč) a k jejímu podání je potřeba, abyste už měli podanou přihlášku v některé ze členských zemí. Na této přihlášce je pak po dobu 5 let zápis mezinárodní známky závislý.

Vedle samotných poplatků úřadům nezapomeňte počítat ještě s finanční odměnou zástupci, jejíž výše závisí na cenách konkrétního zástupce i na rozsahu poskytovaných služeb.


Chcete mít kvalitní ochrannou známku bez zbytečné administrativy?