Patenty #2 – Patent a jak jej získat + Video

Kromě formálních náležitostí, o které se v drtivé většině případů postará patentový zástupce nebo jiný specialista, jsou pro získání patentu důležitá následující fakta, která by měl znát každý vědec, vývojář či vynálezce, zkrátka osoba, kterou zákon vystihuje jako „původce“. Právě těmto nabízí článek s videem vše důležité.

Předmětem patentů bývá technické řešení, které musí řešit nějaký problém. Takové řešení musí splňovat především následující požadavky:

  • Musí být nové (nesmělo tedy být zpřístupněno veřejnosti kdekoliv na světě)
  • Musí zahrnovat tzv. vynálezeckou činnost (řešení nesmí pro odborníka být zřejmé, musí být inovativní)
  • Musí být průmyslově využitelný (předmět vynálezu tedy musí být prakticky využitelný – s touto podmínkou nebývá problém)

Úřad průmyslového vlastnictví ČR nebo patentové úřady v jiných zemích kontrolují především splnění těchto podmínek. Přes drobné odlišnosti tyto parametry platí celém světě.

Máte-li tedy takové řešení, můžete přistoupit ke tvorbě textu patentové přihlášky. Společně s patentovým zástupcem tak velmi detailně definujete svůj právní monopol pomocí takzvaných patentových nároků a podpůrného popisu. Zde je každé slůvko důležité.

Nejčastější chybou bývá právě nesprávná definice patentových nároků. Nebývá tolik problém to, že by patent nebyl udělen, ale bohužel často patent nechrání technické řešení, které majitel chránit chtěl, resp. ochrana bývá tak děravá, že skutečný obchodní dopad takového patentu je mizivý. Přitom by stačilo udělat alespoň základní rešerši na patentovatelnost a pak pečlivě definovat patentové nároky na základě jejich výsledků. Jeden příklad je uveden ve videu níže a další si představíme v jednom z dalších článku věnujícího se porušovaní patentů.

Je-li přihláška hotova, zbývá už jen ji podat na patentový úřad a přesvědčit jej, že výše uvedené požadavky, tedy především novost a vynálezeckou činnost vaše patentová přihláška splňuje. Úřad obvykle vydá tzv. výměr, v němž se k přihlášce vyjádří.

Protože takový výměr bývá většinou zamítavý, musíte v odpovědi vytknuté nedostatky odstranit. Pokud se to nepodaří napoprvé, patentový úřad vám zašle další výměr a takto stále dokola, dokud nedojde k udělení, případně k zamítnutí patentové přihlášky.

Protože již víte, jak patent získat, v připravovaném článku také doplníme, jak můžete o patent přijít. V následujících článcích s videem představíme také možnosti ochrany v zahraničí či možnosti chránit technické řešení užitným vzorem.

Následující video problematiku získání patentu rozvádí do větších detailů a to hlavní ukazuje na konkrétních příkladech: