Jak získat patent + video

Kromě formálních náležitostí, o které se v drtivé většině případů postará patentový zástupce nebo jiný specialista, jsou pro získání patentu důležitá následující fakta, která by měl znát každý vědec, vývojář či vynálezce, zkrátka osoba, kterou zákon vystihuje jako „původce“. Právě těm nabízí článek s videem vše důležité.

Předmětem patentů bývá vynález, který musí řešit nějaký problém. Takový vynález musí splňovat především následující požadavky:

  • Musí být nový (nesměl tedy být zpřístupněn veřejnosti kdekoliv na světě)
  • Musí zahrnovat tzv. vynálezeckou činnost (řešení nesmí pro odborníka být zřejmé, musí být inovativní)
  • Musí být průmyslově využitelný (předmět vynálezu tedy musí být prakticky využitelný – s touto podmínkou nebývá problém)

Úřad průmyslového vlastnictví ČR kontroluje především splnění výše uvedených podmínek, a přes drobné odlišnosti tyto podmínky platí celém světě.

Tvorba přihlášky k získání patentu

Máte-li takové řešení, můžete přistoupit ke tvorbě textu přihlášky vynálezu (patentové přihlášky). Společně s patentovým zástupcem tak velmi detailně definujete svůj právní monopol pomocí takzvaných patentových nároků a podpůrného popisu.

Právě nesprávná definice patentových nároků bývá nejčastější chybou přihlášky. Nebývá tolik problém to, že by patent nebyl udělen, ale bohužel často patent nechrání technické řešení, které majitel chránit chtěl, resp. ochrana bývá tak děravá, že skutečný obchodní dopad takového patentu je mizivý. Přitom by stačilo udělat alespoň základní rešerši na patentovatelnost, a pak pečlivě definovat patentové nároky na základě jejich výsledků. Jeden příklad je uveden ve videu níže a další si představíme v článku věnující se porušovaní patentů.

Je-li přihláška hotova, zbývá už jen podat ji na patentový úřad a přesvědčit jej, že Vaše přihláška splňuje výše uvedené požadavky, tedy především novost, vynálezeckou činnost a průmyslovou využitelnost. Úřad obvykle vydá tzv. výměr, v němž se k přihlášce vyjádří.

Protože takový výměr bývá většinou zamítavý, musíte v odpovědi vytknuté nedostatky odstranit. Pokud se to nepodaří napoprvé, patentový úřad vám zašle další výměr a takto stále dokola, dokud nedojde k udělení, případně k zamítnutí patentové přihlášky.

Následující video rozvádí problematiku získání patentu do větších detailů, a to hlavní ukazuje na konkrétních příkladech: