Ušetřete až 1500 EUR na ochranných známkách

Úřad Evropské Unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) nabízí slevu 75 % pro podání přihlášek ochranných známek nebo průmyslových vzorů registrovaných v EU, a to až do výše 1500 EUR.

Co je ochranná známkaUkázka ochranné známky chránící logo našeho klienta

Ochranná známka chrání jakékoliv označení, zejména názvy, loga, barvy, vzory atd. Toto označení musí být způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. Její vlastník může všem zakázat užívání shodného nebo zaměnitelného označení s ochrannou známkou a má velmi zvýhodněné postavení pro jakékoli spory týkající se jeho práv.

Co je průmyslový vzorUkázka průmyslového vzoru kraniální remodelační ortézy našeho klienta

Průmyslový vzor chrání design výrobku nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení. Vlastník průmyslového vzoru může bránit třetím osobám užívat vzor bez jeho souhlasu, poskytnout souhlas s užíváním vzoru jiným osobám nebo na ně právo na průmyslový vzor převést.

Příspěvky 2022

Po úspěšném loňském pilotním projektu Ideas Powered for Business SME Fund, navyšuje EUIPO slevu na poplatky za podání přihlášek ochranných známek a průmyslových vzorů. Pro představu – základní poplatek za přihlášku ochranné známky EU je 850 EUR, za přihlášku průmyslového vzoru EU 230 EUR (a dalších 120 EUR za zveřejnění). Maximální celkový příspěvek na uvedené přihlášky je 1500 EUR.

Slevu 75 % lze získat ze základních přihlašovacích poplatků úřadů, a to jak na ochrannou známku EU nebo i kteroukoli národní známku v členských státech EU, tak i pro zapsaný vzor Společenství nebo jakýkoli národní průmyslový vzor v členských státech EU.

Výše slevy:

 • sleva 637,5 EUR na každou ochrannou známku EU (chrání ve všech členských státech EU)
 • sleva 262,5 EUR na každý zapsaný vzor Společenství (průmyslový vzor/design, který chrání ve všech členských státech EU)
 • slevy z poplatků jednotlivých národních úřadů na dotaz

Na přihlášky mezinárodních ochranných známek a průmyslových vzorů se vztahuje sleva 50 %.

Příklad z praxe:

Uvádíte na unijní trh nový výrobek a chcete ochránit jeho název a design. Získat slevy je dnes možné v následující výši:

 • sleva na 1 ochrannou známku EU: 637,5 EUR
 • sleva na 1 zapsaný vzor Společenství: 262,5 EUR
 • celková sleva 900 EUR (dalších 600 EUR tedy můžete ještě dočerpat)

Maximální výše celkového příspěvku je 1500 EUR. Do této částky se započítává i příspěvek na základní audit a poradenství duševního vlastnictví (tzv. IP Scan). Jeho cena je jednotně stanovena na 900 EUR, po slevě 90 EUR.

Jak to funguje?

 • Žadatel nesmí překročit oficiální definici EU pro tzv. malý a střední podnik (SME)
  • méně než 250 zaměstnanců
  • roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR
  • bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR
 • Žádat mohou i neplátci DPH, pokud mají IČO.
 • Nejprve podáte nezávaznou žádost o voucher, který Vám umožní čerpat na přihlášky až 1500 EUR. Jakmile jej získáte, máte další 4 měsíce na to se rozmyslet, kolik a jakých přihlášek podat.
 • Veškerou administrativu za Vás vyřídíme, potřebujeme pro to pouze informace o žadateli/přihlašovateli a potvrzení o vedení bankovního účtu (stačí v elektronické podobě).

S navrhnutím vhodné strategie pro ochranu Vašeho duševního vlastnictví, a s tím spojeným i vhodné čerpání slev, Vám rádi pomůžeme. Zpracujeme přihlášky, zařídíme získání slevy a můžete se na nás obrátit i v případě provedení IP Scanu, jehož jsme akreditovanými poskytovateli.

Kontakt pro ochranné známky a průmyslové vzory:

tel.: +420 778 702 287 |e-mail: tm@patententer.cz